Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

kejti5
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianataa nataa

April 05 2017

kejti5

Kobiety chcą, aby to mężczyzna chciał i to pokazał.

kejti5
9423 3812

March 27 2017

kejti5
9413 a85b 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
kejti5
2465 ecb8
kejti5
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viaMaryiczary Maryiczary
kejti5
6912 4e66
Reposted fromflorentyna florentyna viaMaryiczary Maryiczary

March 25 2017

kejti5

March 14 2017

kejti5

March 08 2017

kejti5
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viagdziejestola gdziejestola
kejti5
Play fullscreen
Twój dotyk koi mnie, kiedy rozpadam się
Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo i znów...
kejti5
4229 e663
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMonasi Monasi
kejti5
3955 3204
Reposted fromlittlefool littlefool viaMonasi Monasi
kejti5
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaMonasi Monasi
kejti5
Play fullscreen
W tym dniu nieistniejącym święta kobiet
A jednak właśnie ten dzień się pamięta
Doprawdy składam tę wiązankę tobie
Z wyrzutów sumienia

Niech że na gorsze nic już nigdy się nie zmieni
I nikt nie każe ci być twardą i bez wad
Miej zawsze dużo dobrych rzeczy do jedzenia
Bezpieczny własny świat

Cóż jeszcze tylko bukiet szczerych chęci
Co nie jest więcej wart niż ćwiartka w bramie
Niech nic już nigdy złego się nie święci
Święte niech - święci się

Nie telep się samotnie w czterech ścianach
W każdy odgłos się nie wsłuchuj jak ten pies
Niech tylko słońce w twoje okno skośnie wpada
Nie tylko ciągle deszcz

A życie twoje niechże będzie żywe
I pełne miłych żywych niespodzianek
I nie bierz dobrych monet za fałszywe
Mimo że mimo że

Ubieraj się w kolory - nie na czarno
I niech telefon dzwoni bodaj cały dzień
I nie trać wiary - niech na twoją przyszłość całą
Nie padnie nigdy cień

Reposted fromMaryiczary Maryiczary

March 07 2017

kejti5
kejti5
Reposted frombisato bisato viabezzznieczulenia bezzznieczulenia
kejti5
1003 674e 500
kejti5
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— J. Borszewicz
kejti5
Play fullscreen
-Co sprawia że się uśmiechasz?
-Mięśnie twarzy

więc ćwiczmy codziennie. ;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl